GralsLyset 

Click here to edit subtitle

Hvem er vi?

GralsLyset er en alternativ gruppe med fokus på åndelig, psykisk og fysisk utvikling.


GralsLyset ble etablert våren 2013, den 13.03.13. Spiren til denne organisasjonen finner vi i det alternative miljøet rundt gartneriet i Skaga i Dønna kommune.


Gjennom mange år har gartneriet vært en kjærkommen møteplass for mange av oss som har søkt den åndelige dimensjonen i livet. Her kunne vi møtes med alle tanker, frustrasjoner, snodige opplevelser, og dele dette fritt med likesinnede.

For mange av oss ble dette starten på en ny forståelse av livet.Evige spørsmål som ”Hvem er jeg?” ”Hvor kommer jeg fra?” og ”Hvor skal jeg?” begynte å gi en viss mening.
Gjennom meditasjoner, kanaliseringer, seminarer og ikke minst åpne og frie samtaler, begynte vi å forstå at livet har flere dimensjoner enn vi er opplært til.
Etter hvert så vi at vi ikke var alene om å arbeide med dette. Både nasjonalt og internasjonalt er det utallige grupper som arbeider med det samme som vi gjør.
Og med samme målsetting:


GJØR VÅR KLODE TIL ET BEDRE
STED Å LEVE PÅ!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.