GralsLyset 

Click here to edit subtitle

Våre arrangementer

Vi arrangerer Energisamlinger gjennom hele året, for det meste på Helgeland.

Da bidrar 8 - 10 personer fra gruppa GralsLyset med både Trommesirkler, Healing, meditasjoner og matlaging.


Vi bidrar på forskjellige måter for at DU skal få en helhetlig opplevelse og utvikling, i ditt eget tempo, gjennom en unik helgesamling. 


Vi arbeider sammen om å bygge opp energier hvor vi er, og skaper rom for at alle skal bli ivaretatt og føle seg trygge - Det er liksom noe med å skulle åpne seg opp blant, i utgangspunktet, helt ukjente mennesker! Derfor gjør vi vårt ytterste for at hver enkelt skal få noe å "arbeide med" og oppleve noe spennende i løpet av helgen, og at vi som arrangører også bidrar personlig.


Fordi vi er en gruppe som sammen holder våre samlinger, vil det ikke være de samme som bidrar fra gang til gang. I GRALSLYSET kaller vi samlingene våre for energisamlinger. Vi ønsker ikke å kalle dem kurs, nettopp fordi det som skapes på hver enkelt samling er unikt og et resultat av gruppeenergien der og da. Det betyr at vi som arrangører også har glede og nytte av det som skjer, vi lærer noe hele tiden, og vi utvider nettverket vårt med stadig nye sjelevenner. 

Vi har erfart at denne måten å arbeide på gir en helt spesiell mulighet for selvutvikling i fellesskap med andre.
Programmet er derfor bare en arbeidsskisse, vi fyller ut med det som energiene til enhver tid forteller oss!

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.